Chwilowy brak towaru.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Wstęp

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 10.10.2015 r.

Właścicielem serwisu Zbadajnasienie.pl jest Centrum Planowania Rodziny, ul. Kazachska 5/U1, Warszawa. Działalność gospodarcza zarejestrowana w ewidencji Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 172540, NIP: 951 194 76 56, REGON: 016895770 zwanym dalej Sprzedawcą.

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Sprzedawcę i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez  Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

4.Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW zbadajnasienie.pl.

5. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

7. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) lub za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia.

 

III. Realizacja zamówienia

9. Zamówienia produktu można składać poprzez witrynę internetową.

10. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11. W celu zakupu produktów należy wybrać produkt i dokonać zamówienia.

12. Po prawidłowo złożonym zamówieniu, potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

IV. Dostawa

13. Dostawy produktów zamawianych realizowane są do Państw: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Dania, Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Szwecja, Finlandia, Irlandia.

14. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie zbadajnasienie.pl/platnosci-i-dostawa

15. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

16. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

17. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy INPOST Sp. z o.o. odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

18. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie INPOST Sp. z o.o.

19. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

20. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

V. Prawo do odstąpienia od umowy

21. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego (wskazany w na początku niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zbadajnasienie.pl.

22. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

23. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności użycia testu lub rozpakowania zewnętrznych opakowań powodujących dostęp zewnętrznych czynników do testu. 

24. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

25. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

26. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w tym kosztów przesyłki.

27. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy, a najtańszym sposobem transportu.

28. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

 

VI. Reklamacje

29. Pismo reklamacyjne należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego (wskazany w na początku niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zbadajnasienie.pl.

30. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

31. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

VII. Inne

32. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE 2018/302 z 28 lutego 2018 r. nasze produkty oferujemy wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Szczegółowa lista lokalizacji, do których wysyłamy nasze towary znajduje się na podstronie. W przypadku chęci wyboru innej lokalizacji zapraszamy do kontaktu poprzez email.

Copyrights ©2019: ZbadajNasienie.PL - Wykonanie: Elkomtel.pl